Atypické dekoračné prvky

Atypické prvky sa vyrábajú podľa poziadaviek zákazníka, väčšinou bez použitia finančne náročných foriem, opracovaním betónu vzniká originálny kus. Sériová výroba je vylúčená, okrem iného ma nebaví, aj to zaručuje, že zákazník dostane originálny kus. Pre výrobenie postačuje nákres s popisom alebo foto. Každá objednávka je iná a obohatí nás nové skúsenosti, keď zaplatená faktúra obohatí náš účet, sme nevýslovne šťastní.