Gotické okná - veľké

S mrežou a zamurované.

Cena