Záhradné "šlapáky"

20ks tvorí chodník: 

šírka 1,0 m

dĺžka 4,5 m

hrúbka 4 cm

materiál je vymývaný betón